Dobrá správa o výročnej správe

Zo Slovenskej záručnej a rozvojovej banky v Bratislave sme obdržali potešujúcu správu, že sme uspeli vo výberovom konaní na tvorbu grafiky a tlač výročnej správy za rok 2016. Po dlhšom čase opäť zakotvíme v bankovom sektore.
Momentálne pracujeme na ďalších dvoch „výročkách“.

novinka

Category

udalosť

Date

Author