Malá encyklopédia artefaktov

2. novembra 2016 sme spoločne so zástupcami mesta Banská Bystrica uviedli do života nový knižný titul Pomníky, pamätníky a pamätné tabule v Banskej Bystrici. Publikácia podrobne mapuje viac ako 150 artefaktov, s ktorými sa denno-denne stretávame vo verejnom priestore.

novinka

Category

kniha

Date

Author