načítavam

elektronická kniha

Kategória

multimédiá, web a multimédiá

Dátum

Výzva

Dozvedeli sme sa, že historik Igor Graus má zosumarizované texty o živote v Banskej Bystrici v 16. storočí a hľadá vydavateľa. Prihlásili sme sa.

Riešenie

Rozsah autorových odborných článkov a finančný rozpočet v danom roku nám neumožnili publikovať texty v klasickej knižnej podobe. Preto sme sa rozhodli pre vydanie elektronickú formu. Naši operátori sa rýchlo dovzdelali a našli najvhodnejšie digitálne formáty pre rôzne typy čítačiek. Naši známi nám zapožičali niekoľko typov zariadení a my sme testovali a občas i zúrili…

Výsledok

Elektronickú knihu Igora Grausa – Banská Bystrica v 16. storočí – sme vydali na CD nosiči, na ktorom je uložená vo viacerých formátoch pre klasické počítače, ale aj pre čítačky kníh. Cédéčko sme zabalili do špeciálneho obalu s jednoduchým, historizujúcim dizajnom. O niekoľko rokov sa nám ju však podarilo vydať aj v klasickej knižnej podobe. 🙂