načítavam

  slogany

  Kategória

  ostatné

  Dátum

  Klient

  rôzni

  Výzva

  Dobrý slogan sa môže vyrovnať nápaditému logotypu, tvrdíme u nás v agentúre. Snažíme sa o tom presvedčiť aj našich klientov.  Slogan, alebo ak chcete claim, je textovým koncentrátom, ktorý o vás mnohé napovie. Lebo slogan je UMENIE OSLOVIŤ. A to je zasa náš firemný slogan. 🙂

  Riešenie

  Viac hláv, viac rozumu. A viac rozumu, viac nápadov.

  Preto tvoríme slogany formou brainstormingu. Zvolávame k nemu ľudí, ktorí majú cit pre jazyk, širokú slovnú zásobu a lásku k hutnému textu.

  Výsledok

  V našej zbierke je niekoľko desiatok sloganov pre desiatky klientov. Nemáme šancu overiť si, aký osud ich postihol. Niektoré firmy ich používali len krátky čas, iné zasa zanikli a s nimi aj ich slogany.

  Ale o niektorých vieme. Napríklad slogan „…a práca je hrou“, ktorý vznikol v roku 1992, používa spoločnosť GAMO dodnes (!). Podobne ako slogan „Na ceste k hliníku“ (1999), vytvorený pre spoločnosť Slovalco.

  Sme radi, že aj takouto formou prispievame ku korporátnej identite úspešných firiem.