načítavam

vizuálny štýl GAMO

Kategória

grafický dizajn, portfólio

Tagy

Dizajn manuál, GAMO, Grafický dizajn, Vizuálny štýl

Dátum

Klient

GAMO, a. s.

Výzva

Spoločnosť GAMO, a. s., je naším najstarším klientom – spolupracujeme už od roku 1992! V roku 2016 si spoločnosť pripomenula 25 rokov existencie a takéto výročie sa patrí osláviť aj zmenou vizuálneho štýlu.

Riešenie

Pripravili sme jednorazový výročný logotyp a redizajnovali vizuálne prostredie. Pixely ako základné digitálne zobrazovacie body, sme použili už vo vizuálnom štýle 2014. Sú zobrazené vo forme na seba nadväzujúcich štvorčekov. Tentokrát sme upravili ich farebnosť a najmä usporiadanie. „Pixely“ sú poskladané tak, aby nenápadne vytvorili písmená IT. Nájdete ich na obrázkoch?

Výsledok

Vizuálny štýl 2016 používa GAMO aj v súčasnosti na rôznych komunikačných materiáloch ako sú vizitky, hlavičkové papiere, výročné správy, produktové listy a prezentácie.