načítavam

Dobrá správa o výročnej správe

Uspeli sme vo výberovom konaní na výročnú správu pre SZRB

Kniha ako pocit

Projekt The Book – kniha, ktorá sa nečíta, ale cíti

Malá encyklopédia artefaktov

Nová publikácia Pomníky, pamätníky a pamätné tabule v Banskej Bystrici.

Rohatá kniha o hokeji

Vydali sme knihu o 11-ročnej histórii HC ´05 Banská Bystrica