HISTÓRIA

3. september 1990

Registrácia súkromného podniku

Na základe rozhodnutia Mestského národného výboru je zaregistrovaný súkromný podnik Ing. Martin Úradníček ako podnikateľ v odbore „predaj a rozširovanie tlačovín a publikačná činnosť“ so sídlom podniku (miestom podnikania) „podľa potreby“. Registračný poplatok bol 120 Kčs (korún československých).

19. september 1996

Vznik ENTERPRISE, spol. s r.o.

Zo združenia fyzických osôb vzniká spoločnosť s ručením obmedzeným. Na palube novovzniknutej spoločnosti ENTERPRISE sa nachádzajú traja spoločníci: Martin Úradníček, Oto Voženílek a Peter Malár.

19. september 2021

25. výročie vzniku ENTERPRISE

Máme za sebou príbeh.
Napíšeme aj náš spoločný?