HISTÓRIA

3. september 1990

Registrácia súkromného podniku

Živnostenské povolenie z roka 1990

Na základe rozhodnutia Mestského národného výboru je zaregistrovaný súkromný podnik Ing. Martin Úradníček ako podnikateľ v odbore „predaj a rozširovanie tlačovín a publikačná činnosť“ so sídlom podniku (miestom podnikania) „podľa potreby“. Registračný poplatok bol 120 Kčs (korún československých).

19. september 1996

Vznik ENTERPRISE, spol. s r.o.

Pôvodný logotyp spoločnosti ENTERPRISE

Zo združenia fyzických osôb vzniká spoločnosť s ručením obmedzeným. Na palube novovzniknutej spoločnosti ENTERPRISE sa nachádzajú traja spoločníci: Martin Úradníček, Oto Voženílek a Peter Malár.

máj – september 2001

Dizajnové zápalky

Kolekcia dizajnových zápaliek

V priebehu roka sme vytvorili dizajn jedinečnej kolekcie zápaliek. Na ich výrobe sa podieľa tlačiareň Otava (dnes Obalotava) a už neexistuúci závod Zápalkáreň. Kolekcia získala v roku 2002 Čestné uznanie Slovenského centra dizajnu.

september 2007

Zmena sídla spoločnosti

Animované oznámenie o zmene sídla s historickými fotografiami

Agentúra sídlila dlhé roky v niekdajšom kláštornom komplexe na Kapitulskej ulici. Nedostatočné temperovanie objektu a komplikované parkovanie v centre sa podpísali pod rozhodnutie zmeniť sídlo spoločnosti. Odvtedy je naším sídlom funkcionalistická vila na Bellušovej ulici v miestnej časti Uhlisko.

november 2007

Friends for Friends (F4F)

Pri príležitosti zmeny sídla vznikla myšlienka usporiadať happening pre obchodných partnerov. Podujatie s názvom Friends for friends sa konalo v Klube 77, kde nechýbal vjazd motorkou na pódium, hororové minipredstavenie Kremnického divadla v podzemí, spoločné vystúpenie členov skupín Schody a 100 múch a pantomíma a predčasný Mikuláš v stvárnení Mira Kasprzyka.

február – november 2004

Revitalizácia interiérov

Štúdia riešenia centrálneho priestoru vestibulu Úradu priemyselného vlastníctva

Veľkú časť roka sme venovali príprave návrhov dizajnu interiérov Úradu priemyselného vlastníctva SR. Nápady architektky Evy Valentovej-Stalder zaujali porotu a v nasledujúcich rokoch sa projekt aj realizoval.

máj 2005

Najlepšia ročná správa

Hlavná cena časopisu Trend

Printová verzia ročnej správy za rok 2004 pre spoločnosť GAMO, ktorú sme pripravovali po dizajnérskej i produkčnej stránke, získala najvyššie ocenenie v renomovanej súťaži týždenníka Trend.

11. november 2008

Medzinárodné bienále LOGO

Prvýkrát uskutočňujeme náš autorský projekt v oblasti dizajnu – výstavu bienále LOGO 2008.  V spolupráci so Stredoslovenskou galériou sa nám podarilo inštalovať kolekciu úžitkovej grafiky – 90 logotypov od 35 domácich a zahraničných profesionálov – dizajnérov z Českej republiky, Grécka, Portugalska, Talianska a Veľkej Británie. Zvláštnou kategóriou boli návrhy vytvorené študentmi slovenských a českých umeleckých škôl. Ocenené práce boli v januári a februári 2009 vystavené vo výstavnom priestore Slovenského centra dizajnu Satelit v Bratislave.

apríl 2012

Najkrajšie kalendáre Slovenska

Diplomy za ocenené kalendáre - rok 2012.

Zo súťaže Najkrajší kalendár Slovenska 2012 sme si odniesli hneď tri ocenenia. Dve druhé miesta za firemné kalendáre pre GAMO a Slovenskú legálnu metrológiu a prvenstvo za náš agentúrny recesistický kalendár Hrady a zámky.

21. 11. 2012

Fotopublikácia Orbis Urbis

Obálka knihy Orbis Urbis

Mimoriadne úspešný rok 2012 poračoval slávnostným uvedením fotopublikácie Orbis Urbis.  Dovtedy sme vydali vyše dvoch desiatok knižných titulov, ale táto publikácia bola našim premiérovým autorským počinom. Autorom konceptu bol Martin Úradníček, fotografie pochádzali z dielne Dušana Heina a o knižný dizajn sa postaral Patrik Ševčík. Kniha silných vizuálnych príbehov a posolstiev o Banskej Bystrici vyšla v náklade 1500 kusov.

5. december 2012

3. medzinárodné bienále LOGO

Návštevníci bienále LOGO 2012

Zavŕšením tvorivého roka 2012 bol 3. ročník medzinárodného súťažného bienále LOGO, ktoré sme opäť pripravovali v nádherných renesančných priestoroch Stredoslovenskej galérie v Banskej Bystrici. Na jar roku 2015 sa výstava presunula do výstavných priestorov Univerzity Tomáše Bati v Zlíne.

19. september 2021

25. výročie vzniku ENTERPRISE

Máme za sebou príbeh.
Pomôžeme Vám napísať aj Váš?