Reklamné tlačoviny

KNIHA KĽÚČOVÉ NÁMESTIE

Publikácia o Novembri 1989 v Banskej Bystrici.
Klient: Banskobystrický samosprávny kraj a Mesto Banská Bystrica

Kedy: február – november 2019

Kde: Banská Bystrica

Výzva

Záver roka 2019 sa niesol v znamení 30. výročia Nežnej revolúcie. Niekedy vo februári vznikla myšlienka vydať pri tejto príležitosti publikáciu, ktorá zmapuje vtedajšie dianie v Banskej Bystrici. Nápad podporili aj Banskobystrický samosprávny kraj a Mesto Banská Bystrica.

Riešenie

Zostavovateľom publikácie sa stal Martin Úradníček, ktorý pripravil 256-stranovú knihu z archívnych materiálov a fotografií a k nim pridal aj spomienky vtedajších členov VPN, občanov, novinárov, predsedov národných výborov, ale aj pracovníkov niekdajšej ŠtB. Kniha bola slávnostne uvedená do života 16. novembra 2019 v Cikkerovej sieni banskobystrickej Radnice.

Autorský projekt

V

Funkčný dizajn

Priestor pre fotografie

Pozrite si naše
ďalšie projekty