Reklamné tlačoviny

PUBLIKÁCIA ROZHOVORY O METROLÓGII

Výročná publikácia o dejinách metrológie na Slovensku.
Klient: Slovenská legálna metrológia, n. o.

Kedy: júl – september 2011

Kde: Banská Bystrica

Kategória: tlačoviny

Slovenská legálna metrológia, n. o., si v roku 2014 pripomínala 20. výročie vzniku, čo bola vhodná príležitosť na spomienkovú knihu. Názov Rozhovory o metrológii s podtitulom Ako z lakťa meter vyrástol napovedá, že autori sa zrozumiteľným jazykom prihovárajú čitateľovi a vysvetľujú mu význam tohto zaujímavého odboru.
Pútavý obsah sme sa snažili ozvláštniť aj netradičným retro stvárnením. Obálka knihy pripomína obchytaný starý zošit. Vnútorné strany vytlačené na štruktúrovanom papieri majú zažltnuté okraje. Občas sa na stránkach objaví stopa po ceruzke alebo odtlačok zabudnutej šálky na kávu.
Útla 80-stranová retro knižočka patrí k pekným spomienkam na vzácne chvíle, keď sa klient spoľahne na agentúru a umožní jej naplno rozvinúť kreativitu. K obojstrannej spokojnosti, samozrejme. 🙂

Retro dizajn

Obal s patinou

b

Špeciálny papier

Pozrite si aj ostatné projekty
v našom portfóliu!