Tlačoviny

Kniha Orbis Urbis

Autorský projekt agentúry – fotopublikácia o Banskej Bystrici.
Klient: vlastný projekt agentúry ENTERPRISE

Kedy: november 2012

Kde: Banská Bystrica

Kategória: tlačoviny

Výzva

Projekt ORBIS URBIS sa rodil niekoľko rokov. Mal iba jednu jedinú základnú myšlienku – ukázať Banskú Bystricu ako mesto, ktorého skutočnou tvárou sú jeho obyvatelia. Tvárou, navonok prívetivou a sympatickou, ktorú obdivujú čoraz početnejší turisti. Ale aj tvárou, na ktorej vidno jazvy dávnej i nedávnej minulosti a vrásky vryté každodenným životom.

Riešenie

Autorom scenára knihy je Martin Úradníček, autorom grafického dizajnu Patrik Ševčík. Šťastnou súhrou náhod sa autorom všetkých záberov Orbis Urbis (svet mesta) stal fotograf Dušan Hein. Po dlhých diskusiách sme vytvorili šesť tematických kapitol (Hodnoty, Udalosti, Pohyby, Svetlá, Pôžitky a Ľudia) a vybrali 141 najlepších fotografií.

Pri listovaní Orbis Urbis objavíte Banskú Bystricu a jej okolie ako priestor zaplnený hodnotami minulosti, priestor spirituálna i radostných osláv, priestor celoročného aktívneho pohybu, zázračných svetiel, kultúry a príjemných pôžitkov. Priestor, ktorý tvoria a formujú jeho ľudia…

Sme radi, že o knihu Orbis Urbis bol veľký záujem a už je dávno vypredaná. 🙂

 

Autorský projekt

Nekonvenčné fotografie

Špeciálny prebal

Pozrite si aj ostatné projekty
v našom portfóliu!