Grafický dizajn

LOGOTYP CZTrain

Tvorba logotypu CZTrain

Klient: CZT CZTrain s. r. o.

Kedy: apríl – máj 2021

Kde: Banská Bystrica – Praha

Logotyp CZTrain bol vytvorený pre nezávislého železničného dopravcu, ktorý sídli v Prahe, a poskytuje služby pre dopravcov v Českej republike, Slovensku, Poľsku, Maďarsku, Rakúsku, Nemecku a tiež Slovinsku a Rumunsku. Dostali na nás odporúčanie od slovenských kolegov z I.G. Rail, čím sa opäť potvrdilo, že najúčinnejšia a najlacnejšia reklama je dobrá skúsenosť a osobné odporúčanie.
Logotyp sa rodil v relatívne krátkom čase dvoch mesiacov, lebo novučké lokomotívy Siemens už boli na ceste z Nemecka do Prahy. Farebné ladenie značky bolo podmienené vzhľadom lokomotív. V ostatnom sme mali voľnú ruku. Horizontálne tmavošedé linky v logotype odkazujú na tvar koľajníc. Stvárnenie textu s výrazným náklonom zasa odkazuje na dynamiku a pohyb.
Cítime zadosťučinenie, keď sa podarí vytvoriť dielko, ktoré prináša klientovi radosť: „Podívali jsme se na návrhy a za nás návrh č. 2. To je to, kdy všichni řekli wau!!!!! Logo a jeho barevné modifikace jsou super a tedy akceptuji v plném rozsahu jednotlivé barevné varianty.“, napísal nám klient. Nuž, ako skromne hovorí náš slogan: Umenie osloviť.