Grafický dizajn

LOGOTYP WEBPORTÁLU

Tvorba logotypu Firemat

Klient: Firemat, s. r. o.

Kedy: február – apríl 2021

Kde: Banská Bystrica

Redizajn či nový dizajn? Na túto otázku si častokrát nevieme s čistým svedomím odpovedať ani my sami. Opkovane sa nám stáva, že klient požiada o redizajn, alebo ak chcete lifting logotypu, ale na konci vznikne úplne nový dizajn, ktorý s pôvodnou značkou nemá nič spoločné.
Takýto príbeh zažila aj značka internetového e-shopu Firemat. Redizajn sa postupom času zmenil na nový dizajn. Logotyp Firemat sa skladá z grafického prvku a textovej časti. Grafický prvok červenej farby vznikol spojením štvorca, symbolicky odkazujúceho na protipožiarne dosky, a písmena „F“. Textová časť obsahuje názov spoločnosti. Súčasťou logotypu môže byť claim „protipožiarne materiály“, ktorý je zároveň odpojiteľným prvkom. Claim je možné uvádzať aj v iných jazykoch.