Grafický dizajn

LOGOTYP HYTTE

Tvorba produktového logotypu HYTTE

Klient: mirtech s. r. o.

Kedy: december 2021 – marec 2022

Kde: Banská Bystrica

Logotyp HYTTE patrí do kategórie produktových značiek. Je súčasťou konceptu modernej, zážitkovej eko rekreácie. Chaty HYTTE nadväzujú na škandinávsky úsporný a environmentálne akceptovateľný štýl bývania v prírode.
Logo tvorí grafický prvok a textová časť. Grafický prvok zobrazuje priestorové riešenie stavby – izometrické zobrazenie časti stavby (strecha, bočná stena) s priestorovým efektom interiér – exteriér. Taktiež odkazuje na štylizovaný prvok šípky (vzťahuje sa na meno majiteľa spoločnosti – Šipkovský) Textová časť obsahuje názov HYTTE písaný verzálkami písma General Sans Semibold. 
Všimnite si zaujímavý optický klam. Keď sa dlhšie zahľadíte na grafický prvok logotypu, začne sa opticky preklápať buď smerom von a vidíte dve steny kvádra alebo sa premení na šípku ukazujúcu smerom doprava hore.  Sme radi, že aj v tomto prípade sa nám podarilo dodržať našu nepísanú zásadu, že logo by malo mať aj takzavaný druhý plán.