Grafický dizajn

LOGOTYP KAMENDULA

Tvorba názvu a logotypu

Klient: Andrej Dula

Kedy: január – marec 2021

Kde: Banská Bystrica

Od úvodnej požiadavky klienta na propagačné predmety sme sa po obsiahlom dialógu napokon dostali až k tvorbe názvu firmy a jeho stvárneniu formou logotypu.
Názov sme tvorili osvedčenou metódou brainstromingu. Zvíťazil návrh, ktorý v sebe ukrýva predajný sortiment i priezvisko majiteľa. Spojením slov a odstránením diakritiky vznikol novotvar s ľahkým závanom gréckej či rímskej histórie.
Stvárnenie logotypu bolo príjemnou, ale dosť náročnou prácou. Napokon sme sa zhodli na grafickom prvku, ktorý umným zložením štyroch „kamenných“ farieb vytvára priestorový efekt. Ten nezmizne ani po prevedení tvaroslovia do odtieňov šedi.
Typografiu tvorí moderný, nonserifový a voľne dostupný rez písma Inter (Rasmus Andersson/Principal design).
Logotyp je možné používať ako samostatnú kompozíciu, prípadne doplnenú textom PRÍRODNÝ KAMEŇ.