Grafický dizajn

LOGOTYP KĽÚČOVÁ JE SLOBODA

Logotyp k 30. výročiu Nežnej revolúcie.

Klient: Banskobystrický samosprávny kraj

Kedy: október 2019

Kde: Banská Bystrica

Výzva

Pri príležitosti spomienkových akcií k 30. výročiu nežnej revolúcie v Banskej Bystrici sme dostali za úlohu pripraviť znak, ktorý bude spájať a jednoznačne identifikovať všetky politické, kultúrne  a spoločenské podujatia venované Novembru 1989.

Riešenie

Ako sa pripomenúť po 30-tich rokoch demonštrantom z banskobystrického Námestía SNP a zároveň osloviť aj mladú generáciu? Inšpiračným zdrojom sa stal logotyp niekdajšieho občianskeho hnutia Verejnosť proti násiliu, ktorého autorom je výtvarník Karol Rosmány. Zachovali sme farebnosť trikolóry a zmodernizovali tvar písmena V tak, aby bolo univerzálne použiteľné s doplnkovým textom. Príležitostné logo malo dobré odozvy, ale pomerne krátky, iba trojmesačný život. Ktovie, možno sa opäť objaví pri 35. či 40. výročí Nežnej revolúcie.