Grafický dizajn

LOGOTYP SEAHELLSKY

Tvorba rodinného logotypu

Klient: Radovan Siheľský

Kedy: október – december 2021

Kde: Banská Bystrica

Aj napriek vyše 25-ročnej histórii agentúry sa zriedkavo objavia zákazky, ktoré sú svojím charakterom jedinečné a ešte sa v našom portfóliu nikdy neobjavili. Do takejto skupiny patril aj nasledujúci projekt.
Oslovil nás klient, ktorý mal záujem o stvárnenie rodinného logotypu. Boli sme zaskočení a obávali sme sa, že chce historizujúci rodinný erb. Našťastie sa jeho predstava spájala s moderným logom a dokonca so značnou dávkou nadsádzky a humoru. Objednávateľ má priezvisko Siheľský, ale logo malo vychádzať z poangličteného novotvaru Seahellsky (sea = more, hell = peklo, sky = obloha, nebo).
Či sa nám výsledné stvárnenie podarilo, posúďte sami.