Grafický dizajn

LOGOTYP SŽDS

Redizajn logotypu a tvorba dizajn manuálu.
Klient: Slovenská železničná a dopravná spoločnosť, a. s.

Kedy: február – máj 2017

Kde: Banská Bystrica – Zvolen

Kategória: grafický dizajn

Výzva

Spoločnosť SŽDS, a. s. pristúpila k redizajnu logotypu spojeného s následnou tvorbou dizajn manuálu.
Pôvodný logotyp SŽDS.

Riešenie

Redizajn logotypu sprevádzalo viacero diskusií medzi klientom a našou reklamnou agentúrou. Týkali sa na najmä farebnosti a typografie, presnejšie riešenia mäkčeňa nad písmenom Z. Výsledok je kompromisom z oboch strán, ale nik nezostal nespokojný.
^

Nenásilný redizajn

j

Moderná typografia

i

Dizajn manuál v praxi

Pozrite si aj ostatné projekty
v našom portfóliu!