Reklamné tabule

Priestorový logotyp na stenu

Frézovaný 3D logotyp Úradu priemyselného vlastníctva SR

Klient: Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky

Kedy: október 2020

Kde: Banská Bystrica

V zasadacej miestnosti Úradu priemyselného vlastníctva je veľká biela stena, ktorá si priamo pýtala efektný vizuálny prvok. Vedenie úradu nás požiadalo o priestorové stvárnenie logotypu.

S pomocou moderných technológií to dnes obvykle nie je žiadny problém. V tomto prípade sme sa však museli vysporiadať so zvlášť komplikovaným logom, keďže jeho textová časť obsahuje až 47 písmen. Pri počítačovom modelovaní návrhu sme hľadali rozumný kompromis medzi estetickým stvárnením a minimálnou veľkosťou písma, ktorú ešte dokáže digitálna fréza vyrezať. Rovnako náročná bola aj montáž, pri ktorej by sa každý, hoci i milimetrový posun pri lepení na stenu prejavil ako viditeľná chyba.

Klient  bol spokojný. Či sa nám to naozaj podarilo, posúďte sami.