Tlačoviny

PROSPEKTY SES

Kolekcia odborných prospektov o kotloch.
Klient: Slovenské energetické strojárne Tlmače, a. s.

Kedy: august 2010

Kde: Banská Bystrica – Tlmače

Kategória: tlačoviny

Výzva

Slovenské energetické strojárne v Tlmačoch vyrábajú veľké energetické celky s rôznymi typmi kotlov. Požiadali nás, aby sme vytvorili kolekciu prospektov, ktoré sa dajú ľahko vizuálne odlíšiť, ale zároveň majú spoločné identifikačné prvky.

Riešenie

Interne sme vyskúšali niekoľko dizajnov, vytlačili sme obálky a testovali ich na našej rodine a známych. Aj vďaka ich poznatkom a pripomienkam sme napokon vybrali jediný dizajn a k nemu otestovanú kolekciu farieb.

Klientovi sa návrh pozdával. Náš dizajn s vybranými farbami sa na prospektoch používa dodnes.

Pozrite si aj ostatné projekty
v našom portfóliu!