Grafický dizajn

REDIZAJN ČASOPISU

Pôvodný grafický návrh obálky časopisu

Kia Family News 2021

Klient: Kia Slovakia, s. r. o.

Kedy: január 2021

Kde: Banská Bystrica – Žilina

Začiatkom roka 2021 menila spoločnosť KIA vizuálnu identitu a preto prišiel na rad aj firemný časopis Kia Family News, ktorý pripravujeme pre spoločnosť Kia Slovakia, s.r.o. už druhý rok. Náš úvodný návrh (viď obrázok hore) nebol úplne v súlade s predpísanou firemnou identitou, preto sme urobili niekoľko vizuálnych úprav.
Od schválenia nového dizajnu už vyšlo niekoľko vydaní v novom šate a spokojnosť je na oboch stranách.