Tlačoviny

Výročná správa SZRB

Grafický návrh a tlač výročnej správy pre Slovenskú záručnú a rozvojovú banku, a. s.

Klient: Slovenská záručná a rozvojová banku, a. s.

Kedy: máj – júl 2017

Kde: Banská Bystrica

Kategória: tlačoviny

Výzva

Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s. vyhlásila vo februári 2017 výzvu na tvorbu grafického návrhu a realizácie Výročnej správy za rok 2016. O niekoľko týždňov sme sa dozvedeli, že naša reklamná agentúra bola úspešná!

Riešenie

Autor dizajnu Patrik Ševčík postavil vizualizáciu výročnej správy na fragmente grafického symbolu logotypu SZRB a korporátnej farebnosti. Výsledkom je prehľadná a štýlovo čistá publikácia v printovej a digitálnej verzii.

[

Korporátne prvky

a

Štýlový dizajn

N

Prehľadnosť obsahu

Pozrite si aj ostatné projekty
v našom portfóliu!