Adresa našej webovej stránky je:
https://www.enterprisebb.sk/

Zásady ochrany osobných údajov

Spoločnosť ENTERPRISE spol. s r.o. rešpektuje súkromie všetkých dotknutých osôb, s ktorými sme v kontakte bez ohľadu na to, či osobné údaje spracovávame sami alebo inými stranami. Je pre nás dôležité, aby každý chápal, ktoré osobné údaje o Vás spracovávame, prečo to robíme a aké sú Vaše práva. Preto Vám odporúčame, aby ste si prečítali tieto Zásady ochrany osobných údajov, ktoré vám poskytnú viac informácií o spracovávaní vašich osobných údajov spoločnosťou ENTERPRISE spol. s r.o.
Tieto Zásady ochrany osobných údajov určujú, ako spracovávame vaše osobné údaje, napríklad pri poskytovaní služieb a pri predaji produktov či realizácii oprávnených záujmov.
Toto vyhlásenie môžeme z času na čas aktualizovať aj bez upozornenia. Preto Vám odporúčame, aby ste sa pravidelne oboznamovali s jeho znením na nasledovnom linku Zásady ochrany osobných údajov.
Táto verzia vyhlásenia bola vydaná dňa 20. októbra 2020.
Osobné údaje o Vás môžeme spracovávať rôznymi spôsobmi a v rôznych situáciách. Môžeme napríklad spracovávať osobné údaje o návštevníkoch našich webových stránok, v závislosti od toho, ako sa s nami rozhodnete komunikovať alebo aké naše služby sa rozhodnete využiť. Bez ohľadu na situáciu sľubujeme, že Vaše osobné údaje nikdy neposkytneme tretím osobám, nepredáme ich a ani nepoužijeme v rozpore s platnými predpismi na ochranu údajov.
Naša spoločnosť spracúva len základné údaje osôb, ktoré získame prostredníctvom kontaktných formulárov umiestnených na našej web stránke. Ide o tieto údaje: meno a priezvisko, e-mailová adresa.
Ak nám chcete oznámiť porušenie používania osobných údajov alebo zaslať žiadosť týkajúcu sa práv dotknutej osoby, môžete tak urobiť odoslaním správy na e-mail info@enterprisebb.sk alebo prostredníctvom pošty na adresu ENTERPRISE spol. s r.o., Komenského 15, 974 01 Banská Bystrica

Pravidlá používania cookies
Táto verzia vyhlásenia bola vydaná dňa 20. septembra 2022.

Cookies
Ak navštívite stánku, ktorá zapisuje cookies, vo Vašom počítači sa vytvorí malý textový cookie súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení (vrátane tabletu) pri jej prehliadaní. Ak tú istú stránku navštívite nabudúce, vďaka nemu sa pripojíte rýchlejšie. Okrem toho Vás stránka „spozná” a ponúkne Vám informácie, ktoré preferujete.
Súbory cookies používame na analýzu návštevnosti webstránok prostredníctvom Google Analytics a Google AdSense. Pre viac informácií si, prosím, pozrite: stránky jednotlivých poskytovateľov týchto služieb,  (popis príjemcov je uvedený v popise v cookies lišty) viac v časti ako využívame cookies. Ide o analytické nástroje, ktoré pomáhajú vlastníkom webových stránok a aplikácií pochopiť, ako ich návštevníci tieto prostriedky používajú. Súbory cookie je možné použiť na štatistické údaje o používaní webových stránok bez osobnej identifikácie jednotlivých návštevníkov.

Právny základ spracúvania
Ak pri zaznamenávaní dokážeme identifikovať osobu návštevníka webového prostredia, pôjde o spracúvanie osobných údajov. Pre takéto spracúvanie musíme disponovať právnym základom. Jedným právnym základom môže byť súhlas Vás ako dotknutej osoby, a druhým, najmä pri sledovaní aktivít a ich vyhodnocovaní, bude oprávnený záujem prevádzkovateľa, teda nás, ponúknuť Vám čo najlepšie nastavenie služieb alebo podpory pri Vašich aktivitách v zmluvnom vzťahu s našou spoločnosťou vrátane priamej reklamy. Dané spracúvanie môže zahŕňať napr. všeobecnú analýzu správania zákazníkov pre lepšie marketingové stratégie, rozhodnutia alebo individuálnejšiu cielenú reklamu; cielené inzerovanie produktov alebo služieb; analýza úspešnosti rôznych marketingových kampaní (napr. Google Analytics); rozdeľovanie používateľov do viacerých segmentov pre osobnejšiu priamu marketingovú komunikáciu (ak sú splnené podmienky pre priamu marketingovú komunikáciu). V súlade s recitálom 47 GDPR môžu byť účely priameho marketingu oprávneným záujmom. Ak od nás v súvislosti so spracúvaním tzv. elektronických komunikačných metadát týkajúcich sa používania Vašich zariadení alebo internetového prehliadača vyžaduje právo udelenie súhlasu (napr. pri určitých typoch cookies) umožňujeme Vám udeliť jednoznačným spôsobom informovaný súhlas. Preto vás v tzv. cookies lište žiadame o prejav vôle formou udelenia súhlasu.
Webstránky sú optimalizované na spracúvanie súborov typu cookies a/alebo prostredníctvom nich dochádza k spracúvaniu osobných údajov Vás – našich zákazníkov – za podmienok popísaných v zásadách spracúvania osobných údajov. Aktuálne sú naše stránky optimalizované na využívanie súborov typu cookies.
Pri návštevách našich webstránok zaznamenávame IP adresu prípadne ďalšie online informácie o Vašich zariadeniach prostredníctvom súborov cookies alebo prostredníctvom webového prehliadača ktorý si sami nastavujete. Tieto údaje môžu byť nepriamo spojiteľné s možnosťou identifikácie jednotlivého zákazníka. Zaznamenávanie IP adresy slúži primárne na
– zabezpečenie prenosu komunikácie, a to v trvaní nevyhnutom na tento účel,
– zachovanie alebo obnovenie bezpečnosti elektronických komunikačných sietí a služieb alebo na zistenie technických porúch a/alebo chýb pri prenose elektronických komunikácií, a to v trvaní nevyhnutnom na tento účel.

Aké cookies vyhodnocujeme
Session cookies – sú prechodné cookies uložené na vašom počítači, notebooku alebo mobilnom zariadení do doby než opustíte webovú stránku (stránky) a v tom okamihu sa zmažú. Takéto cookies pomáhajú webovej stránke (stránkam), aby si zapamätala informácie, keď prechádzate zo stránky na stránku, takže informácie nepotrebujete opäť zadávať alebo opakovane informácie znova vypĺňať.

Na aký účel využívame cookies
Vo všeobecnosti možno rozdeliť cookies do 4 kategórií podľa funkcie:
Nevyhnutne nutné
Prevádzkové
Funkčné
Reklamné
Nevyhnutne nutné cookies vám umožňujú pohyb na webových stránkach a používanie základných funkcií ako sú zabezpečené oblasti, nákupné košíky a online platby. Tieto cookies o vás nezhromažďujú žiadne informácie, ktoré by sa dali použiť pri marketingu, ani si nepamätajú, kde ste sa na internete pohybovali. Ich zakázaním nemôžeme zaručiť plnú funkčnosť našej stránky.

Prostredníctvom nástrojov tretích strán, ktoré sú na našich webových lokalitách používame najmä nasledujúce cookies:
Google AdWords: Zabezpečuje priebeh reklamnej kampane a následný remarketing na používateľov webstránok.
Google Analytics: Jedná sa najmä  o používanie cookies pre potreby zostavovania štatistických prehľadov o používaní a návštevnosti našich webstránok. Pre viac informácií Podmienky Google linky je uvedená na konci textu. First party cookies Slúžia na bezpečnostné účely a tiež aj na schopnosť vedieť preukázať udelenie súhlasu so spracúvaním cookies.
Databázové logy: Slúžia na zablokovanie prístupu na našich webstránkach a na prevenciu voči podvodnému konaniu. Server side logs slúžia na analýzu chýb aplikácie a na interné bezpečnostné účely. Etarget Výber a personalizácie reklamy, meranie návštevnosti a úspešnosti marketingovej kampane. Pre viac informácií si prosím pozrite: https://www.etarget.sk/
Google Adalytics: Táto služba od Google Inc. je analytický nástroj, ktorý ukladaním informácií do súborov cookie umožňuje generovať štatistické výstupy o návštevnosti našich webových lokalít. Táto Funkcionalita nie je nevyhnutá pre prehliadanie a slúži nám na monitoring prevádzky webovej lokality a jej zlepšovanie. Pri využívaní Google Analytics nespracúvame žiadne osobné údaje a ani iné identifikátory využiteľné na nepriamu identifikáciu (napr. IP adresu) dotknutých osôb. To však neznamená, že týmto spôsobom nedochádza k spracúvaniu Vašich osobných údajov spoločnosťou Google Inc., ktorá je prevádzkovateľom služby Google Analytics. Hlavný súbor cookie, ktorý používa služba Google Analytics, je súbor__ga. Viac o typoch cookies, ktoré používa Google Inc. sa môžete v podmienkych likn uvedený na konci textu. Okrem vytvárania prehľadov o štatistikách využitia našich webových stránok je možné službu Google Analytics spoločne s niektorými súbormi cookie pre reklamy použiť na zobrazovanie relevantnejších reklám od Google Inc. ako aj na meranie interakcií so zobrazovanými reklamami od Google Inc. Google Analytics na analýzu Vášho správania na našich webových stránkach tiež využívame súbory typu cookies, ktoré sa ukladajú v zariadení koncového používateľa webovej stránky (počítač, tablet, smartfón).
Google anonymizuje časť IP adresy viažucej sa k zariadeniu koncového používateľa našej webovej stránky ihneď pri jej získavaní, čím sa posilňuje ochrana Vášho súkromia.
Google Inc. využíva informácie získané počas používania našej webovej stránky, aby vyhodnotil Vaše používanie našej webovej stránky, vystavil nám reporty o aktivitách na našej webovej stránke a poskytol nám ďalšie služby spojené s používaním našich webových stránok a používaním internetu.

Automatizované rozhodovanie a Profilovanie
V našom prostredí nedochádza k spájaniu vyššie uvedených aktivít s Vašou osobou a teda automatizované spracúvanie nemá dopad na vaše práva a slobody. Rovnako pri spracúvaní vašich údajov nedochádza k profilovaniu.

Ako skontrolovať nastavenie cookies
Súbory cookies môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia. Podrobnosti nájdete na stránke aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. Môžete vymazať všetky súbory cookies uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.
Cookies sú užitočné, pokiaľ ich majitelia stránok nezneužijú na nepovolený zber údajov. Ak cookies nedôverujete, môžete ich pravidelne z Vášho disku vymazávať. V niektorých prípadoch môže dôjsť k nekorektnému zápisu informácií cookies a teda k problému s prihlásením sa napr. do našich internetových aplikácii (príklad www). Návod pre odstránenie všetkých aj nekorektne zapísaných Cookies nájdete nižšie.

Ako vymazať Cookies
Cookies si môžete vymazať priamo v nastaveniach internetového prehliadača. Postupy sa líšia v závislosti na tom, aký prehliadač používate. Vaše údaje neprenášame do tretích krajín mimo EÚ a EEA.

Ako dlho budeme uchovávať údaje z prehliadania
Údaje z prehliadania uchované podľa nastavenia cookies nie sú uchovávané v našich systémoch. Na účel Vašej ochrany môžete kedykoľvek podať podnet na Dozorný orgán SR, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR prostredníctvom dataprotection.gov.sk.