Priestorový logotyp na stenu

Reklamné tabule Priestorový logotyp na stenu Frézovaný 3D logotyp Úradu priemyselného vlastníctva SR Klient: Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky Kedy: október 2020 Kde: Banská Bystrica V zasadacej miestnosti Úradu priemyselného vlastníctva je veľká...

Reklamný baner

Reklamné tabule VEĽKOPLOŠNÝ REKLAMNÝ BANER Výroba a inštalácia banera Klient: SOMI SYSTEMS, a.s. Kedy: máj 2020 Kde: Banská Bystrica Overili sme si, že životnosť banerov, ktoré ponúkame klientom a poskytujeme na ne 3-ročnú záruku, je oveľa vyššia. Klient nás požiadal...

Mobilný bilbord

Reklamné tabule MOBILNÝ BILBORD Obojstranný bilbord s rozmermi 4 x 2 metre. Klient: AGC, s. r. o. Trenčín Kedy: júl 2018 Kde: Banská Bystrica Kategória: reklamné tabule Výzva Požiadavka znela – potrebujeme bilbord, ale chceme...

Informačná tabuľa Agra Invest

Reklamné tabule INFORMAČNÁ TABUĽA AGRA INVEST Vstupná tabuľa do reprezentatívnych firemných priestorov. Klient: Agra Invest, a. s. Kedy: apríl 2017 Kde: Banská Bystrica Kategória: reklamné tabule Riešenie Vstupná tabuľa do reprezentatívnych firemných...

Wall wrap TUBEX

Výstavy a interiéry WALL WRAP TUBEX Úprava interiérov pomocou špeciálnych tapiet. Klient: TUBEX Slovakia, s. r. o. Kedy: január 2016 Kde: Žarnovica Kategória: tlačoviny Výzva Spoločnosť Tubex Slovakia našla našu ponuku služieb na internete...