Redizajn časopisu

Grafický dizajn REDIZAJN ČASOPISU Kia Family News 2021 Klient: Kia Slovakia, s. r. o. Kedy: január 2021 Kde: Banská Bystrica – Žilina Začiatkom roka 2021 menila spoločnosť KIA vizuálnu identitu a preto prišiel na rad aj firemný časopis Kia Family News, ktorý...

Katalógy pre optikov

Reklamné tlačoviny KATALÓGY PRE OPTIKOV Sada katalógov KODAK a FOKUS Klient: Omega Optix s. r. o. Kedy: máj – august 2020 Kde: Banská Bystrica – Praha Katalógy s niekoľkými desiatkami strán kladú mimoriadne nároky na koncentráciu majstrov pre pressu....

Časopis Kia Family News

Reklamné tlačoviny ČASOPIS KIA FAMILY NEWS Mesačník pre zamestnancov žilinského závodu KIA. Klient: KIA Motors Slovakia s.r.o. Kedy: január 2019 – dosiaľ Kde: Banská Bystrica – Žilina Výzva V októbri 2018 nás prekvapujúco oslovilo PR oddelenie žilinskej...

Kalendár SOMI Systems

Reklamné tlačoviny KALENDÁR SOMI SYSTEMS Nástenný kalendár na rok 2018. Klient: SOMI Systems, a. s. Kedy: november 2017 Kde: Banská Bystrica Kategória: tlačoviny Výzva Občas naši klienti zatúžia po niečom autorskom. Napríklad po nástennom kalendári. A my ich v tom...

Výročná správa SZRB

Tlačoviny Výročná správa SZRB Grafický návrh a tlač výročnej správy pre Slovenskú záručnú a rozvojovú banku, a. s. Klient: Slovenská záručná a rozvojová banku, a. s. Kedy: máj – júl 2017 Kde: Banská Bystrica Kategória:...