Logotyp HYTTE

Grafický dizajn LOGOTYP HYTTE Tvorba produktového logotypu HYTTE Klient: mirtech s. r. o. Kedy: december 2021 – marec 2022 Kde: Banská Bystrica Logotyp HYTTE patrí do kategórie produktových značiek. Je súčasťou konceptu modernej, zážitkovej eko rekreácie. Chaty...

Logotyp Seahellsky

Grafický dizajn LOGOTYP SEAHELLSKY Tvorba rodinného logotypu Klient: Radovan Siheľský Kedy: október – december 2021 Kde: Banská Bystrica Aj napriek vyše 25-ročnej histórii agentúry sa zriedkavo objavia zákazky, ktoré sú svojím charakterom jedinečné a ešte sa v...

Logotyp CZTrain

Grafický dizajn LOGOTYP CZTrain Tvorba logotypu CZTrain Klient: CZT CZTrain s. r. o. Kedy: apríl – máj 2021 Kde: Banská Bystrica – Praha Logotyp CZTrain bol vytvorený pre nezávislého železničného dopravcu, ktorý sídli v Prahe, a poskytuje služby pre...

Logotyp Firemat

Grafický dizajn LOGOTYP WEBPORTÁLU Tvorba logotypu Firemat Klient: Firemat, s. r. o. Kedy: február – apríl 2021 Kde: Banská Bystrica Redizajn či nový dizajn? Na túto otázku si častokrát nevieme s čistým svedomím odpovedať ani my sami. Opkovane sa nám stáva, že...

Logotyp KAMENDULA

Grafický dizajn LOGOTYP KAMENDULA Tvorba názvu a logotypu Klient: Andrej Dula Kedy: január – marec 2021 Kde: Banská Bystrica Od úvodnej požiadavky klienta na propagačné predmety sme sa po obsiahlom dialógu napokon dostali až k tvorbe názvu firmy a jeho...